Fejlesztések, terápiák

Fontos, hogy a szülők figyelemmel kísérjék és idejében észrevegyék, ha gyermekük mozgásának fejlődésében, a külvilág észlelésében, érzelmi reakcióiban időbeli lemaradását, az átlagtól eltérő formákat, furcsaságot tapasztalnak. A probléma észrevétele az első lépés. Nagyon fontos, az időben megtörtént felismerés, hiszen a kisgyerekek esetében az időben megkezdett fejlesztéssel akár teljes mértékben orvosolhatók a problémák, illetve nagyobb mértékű javulás érhető el. A gyermekek fejlődésében az első három év a legfontosabb, ezen belül is az egy éves korig tartó időszak. Számos későbbi mozgásbeli, értelmi, tanulási problémát, zavart meg lehet előzni azzal, ha – akár már 1-2 hónapos korban – időben a megfelelő terápiában, fejlesztésben részesülnek az érintett gyerekek szakember vezetésével. A gyermek érzékszerveinek és mozgásának egészséges fejlődése több szempontból is nagyon fontos.
A második lépés pedig, hogy ilyen esetekben a szülők ne féljenek ezzel szembenézni, ne halogassák a problémát, ne várjanak túl sokáig felkeresni és megkérdezni, a megfelelő szakembert. Számos lehetőség nyílik a korai fejlesztésre, ebben szeretnénk segíteni.
Íme néhány terápia amit mi is végigjártuk, és amit nem.

A Margit Kórházban a Fejlődésneurológia szakosztályán ismertük meg Katona Ferenc Fejlődésneurológiai szakorvos és professzor terápiás kezelését. A “Katona Módszerrel” három hónapos korától kezdődően két hónapon át foglalkoztunk, vagyis maga a kúra öt hónapos koráig tartott.
http://www.szentmargitkorhaz.hu/fejlodesneurologiai_osztaly.php

A látását 4 hónapos korától fogva 3 és fél éves koráig fejlesztettük a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló Intézményében.
A Látásvizsgáló Központ teljesen komplex és korai fejlesztést jelentett a számára.
http://www.latasvizsgalo.hu/index.html

A Dévény Anna féle kezelést kb. négy és fél hónapos korától alkalmazzuk, először az Alapítványnál, később magán úton is. A “Dévény-módszerrel” kiemelkedő eredmények érhetők el a szülési oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemőknél, valamint a mozgássérülések valamennyi területén.is.
http://www.deveny.hu/index.php

Tunyogi Játszóház (5 hónapos korától 1,5 éves korig)
http://tunyogi.hu/a-jatszohaz/

A Gézengúz Alapítvány
lepke csoportjába kerülve az ott eltöltött idő alatt, vagyis másfél éves korától három éves koráig a halmozottan sérült gyermekek pedagógiai módszereiben részesülhetett, a közösségi fejlesztés pozitív hatásait megtapasztalva. Itt ismertük meg a Huple® mozgás- és koordinációfejlesztő, kreatív eszközt. A Huple® a gyermekkori fejlődést végigkísérve lehetőséget ad az örömteli képességek kibontakoztatására, a későbbi tanulási zavarra utaló tünetek korai felismerésére és a sikeres mozgásélmények megszerzésére.

A Huple® megfelelő, tudatos használata az egyensúly fejlesztése révén komoly eredményeket hoz a különböző idegrendszeri sérülést szenvedett vagy veszélyeztetett fejlődésmenetű (pl. koraszülött) csecsemők, gyermekek rehabilitációjában.Mint egyedi orvostechnikai eszköz kiegészíti az intézmények hagyományos egyensúlyfejlesztő eszközeinek kelléktárát
http://gezenguz.hu
http://www.huple.hu/

Szivárvány Napköziotthon
https://hu-hu.facebook.com/SzivarvanyorszagNapkoziotthon
https://hu-hu.facebook.com/szivarvanyorszag.efoesz

 Jelenleg a Vakok Óvodájába jár egy halmozottan sérült csoportba, ahol a legmegfelelőbb környezetben részesülhet. A súlyos fokban látássérült gyermekek nevelésével tervszerűen átgondolt munkát végző, felkészült szakemberek: gyógypedagógusok-óvónők, terápiás szakemberek, gyermekfelügyelők, stb. foglalkoznak a gyermekek fejlődési képességeivel.

http://www.vakisk.hu/tagozatok/ovoda/

Surányi Kornélhoz járunk úszni és lovagolni. Valamint több alkalommal intenzív terápián voltunk Agárdon.

Sajnos a project véget érni látszik bizonyos okokból, így a weboldal sem látogatható és intenzív terápiákat sem szerveznek már.

Céljuk, hogy specifikus helyzeteket megtanítsák a hozzájuk forduló családoknak, a helyes helyzetbeállítódás – és ennek eredményeképpen az egészséges képességprofil – kialakítása. Kifejezetten nagy hangsúlyt helyezve a helytelen reakciók gátlására és megelőzésére is. Sajnáljuk hogy megszűntek.
http://skproject.eu

Pető Módszer
A Pető-módszer az első szellemi hungarikumunk. A konduktor a lehető legnagyobb aktivitás elérését célozza és éri el. Ennek eszköze a pontos megfigyelés; a pozitív hangulat, a motiváció; a dinamikus, motiváló csoport; a speciális ritmusú feladatok és azokban alkalmazott különböző fajta segítségnyújtási módok variációi; az alkalmaztatás tanítása a szülők és a környezet számára. A konduktív nevelési rendszer lehetőséget ad és előkészít a valódi integrációt.

A módszert Dr. Pető András orvos, az 1940-es években hozta létre és nevezte el konduktív pedagógiának. Alapgondolata, hogy a központi idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépítésének lehetőségével, amelyek megfelelő vezérléssel mozgósíthatóak.
www.peto.hu

A TSMT terápia
Az egyéni fejlesztés során a család az adott kisgyermekre problémaspecifikus otthon végzendő feladatsort kap, amelyet szigorú szabályok betartásával /egymásutániság, ismétlésszám, stb. /otthon kell végezniük. A feladatsorok a nagy és finom mozgások fejlesztése során érlelik, strukturálják az idegrendszert.

A csoportos TSMT foglalkozások menete szintén kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik

A Bobath, módszer
Középpontjába a tónus normalizálását állította (reflexgátló helyzetek), a gátlás és facilitálás együttesének eredményeként létrejött mozgássorok passzív-aktív gyakoroltatását. A fiziológiás fejlődésen alapuló mozgáselemzésben a kialakult megoldási módokban, a tartási és mozgási problémák feltárásában valamint az arra épülő problémamegoldó folyamat aktiválásában határozza meg a kezelés lényegét, a szükséges egyéni technika megválasztását.
A kezelés lényegét meghatározó célkitűzés, amely egyben közvetlen terápiás célként is megfogalmazódik befolyásolja a kezelés menetét, gyakoriságát, az alkalmazott technikákat.

A Delacato módszer
szerint a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Több terület elégtelen működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartás zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek. Delacato szerint az idegrendszer egy-egy területének fejlettségéről az elemi mozgások tájékoztatnak (kúszás, mászás, járások, ugrások, fejemelgetés háton és hason fekvésben stb.). Delacato és csoportja által kidolgozott kezelés lehetővé tette a gyermekek számára, hogy a mozgás minden szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására.

Hippoterápia/ lovas terápia
A lovasterápia egy komplex kezelési módszer: egy időben tud hatni a neuromotoros (idegrendszer stimulációja a ló mozgásimpulzusain keresztül), a szenzomotoros( érzékelő pályák bejáratása: látás, hallás, szaglás, tapintás, mélyérzékelés), és a pszichomotoros területeken (mozgásos sikerélmény, önbizalom, élő-elfogadó társ, természet közelség). A hippoterápia eredményesen kapcsolható a logopédiához, ergoterápiához, neuropszichológiához, hidroterápiához, és nagyban emelheti a klasszikus gyógytornakezelések hatékonyságát

A Vojta
Magyarországon még szülők álltal kevésbé ismert a Vojta, a szakemberek által meg még egyenlőre csak áhított terápia A módszert Vaclav Vojta egy cseh származású ortopéd-neurológus, a Müncheni Gyermekklinikán szerzett tapasztalatai alapján dolgozta ki, melyet reflexlokomóción alapuló gyógy- technikának is nevezhetünk. (reflex = a test nem tudatos válaszreakciója, lokomóci= helyváltoztatás)

A módszer kialakulása úgy történt, hogy szakemberek rájöttek, hogy ha különböző pozíciókba helyezik a gyermekeket és különböző zónákat ingerelnek mozgást válthatnak ki. Olyan mozgásokat, amelyek mindenkiben genetikailag öröklötten benne vannak, tehát léteznek az agyban, magasabb szinteken. Ezeket a mozgásokat ki lehet váltani bárkinél, egy egynapos csecsemőnél, de egy nyolcvanéves felnőttnél is. Ez a módszer közvetlenül lép közbe a mozgást és tartást irányító agyi folyamatokba.
www.mackorendelo.hu

kepterapias

 

A TheraSuitot Richard és Izabella Koscielny tervezte, 2002-ben szabadalmaztatták Amerikában. Richard és Izabella mindketten gyógytornászok, sérült gyermekük részére találták ki ezt a forradalmian új eszközt, melynek használata nem igényel hosszadalmas és speciális képzést, kórházi-, és otthoni körülmények között terapeuták és szülők egyaránt használhatják.A TheraSuit módszer intenzív és speciális „edzésprogramon” alapul. Különféle eszközöket és gyakorlatokat használ, ezek közül az egyik a TheraSuit ortézis. Ez egy lágy, a test helyzetének belső érzékelését támogató dinamikus segédeszköz, amely sapkácskából, nadrágocskából, mellényből, térdvédőkből és cipőkből áll, amelyeket speciális csatlakozók kötnek össze. Minden részegység össze van kötve a rugalmas csatlakozók rendszerével.

Mozgássérült-segítő kutyák
A speciálisan kiképzett mozgássérült-segítő kutyák szerepe kettős: érzelmi és fizikai segítséget egyaránt nyújtanak gazdáiknak.A mozgáskorlátozott ember élete tele van nap mint nap megoldandó kisebb-nagyobb gyakorlati problémákkal. Gyakran kényszerül olyan feladatok megoldásához is külső segítséget kérni, amely mások számára magától értetődően egyszerű. Mivel ő ilyenkor is nagy mértékben a körülötte lévők segítőkészségére van utalva, a sérült ember sokszor érzi úgy, hogy túl nagy terhet ró közvetlen környezetére, vagy éppen amiatt kerül kellemetlen, néha megalázó helyzetbe, mert idegen emberektől kell apró szívességeket kérnie.
A mozgássérült-segítő kutya a nap 24 órájában bármikor készségesen áll gazdája rendelkezésére. Sokoldalú kiképzéséből adódóan számos rendszeresen előforduló problémában képes megoldással szolgálni. Például nemcsak ajtót nyit, villanykapcsolót kezel, telefont leemel-visszatesz, de leejtett tárgyakat (pl. pénzérmét) felvesz és visszaad, sőt szükség esetén ugatással segítséget is hív. Emellett támaszként segíti gazdája kerekesszékből való ki-be ülését, vagy az önállóan mozgók esetén a járást korrigálja, vezeti.
http://www.kea-net.hu/?page=mozgasserult-segito_kutyak

Csodacsiga-ház
Ez egy fantasztikus kis családias hangulatú fejlesztőház a Bimbó úton, egészségeseknek, és sérülteknek egyaránt. Egy helyen megtalálható komplex fejlesztésektől a hallási figyelmi tréningen át, az iskola előkészítő, vagy az állat-asszisztált foglalkozások is.
http://csodacsigahaz.hu/